Medicover

zadzwoń i umów się na wizytę!
Regulamin i informacje dla pacjentów medicover

Regulamin BMK Centrum Rehabilitacji dla pacjentów Medicover

1§  

 1. BMK CR jest firmą, w której świadczone są usługi fizjoterapeutyczne
 2. BMK CR znajduje się we Wrocławiu, przy ulicy Mińskiej 38.

2§  

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług fizjoterapeutycznych dla pacjentów kierowanych z Medicover
 2. Pojawienie się na wizycie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
 3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.

 1. Wizyty odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 20:30
 2. Rezerwacji wizyty można dokonać osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy przychodni pod nr tel. 695-193-848
 3. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko, nr pesel oraz numer telefonu
 4. Na jedno skierowanie przysługuje 5 wizyt
 5. Na pierwszą wizytę należy zabrać ze sobą skierowanie z Medicover oraz strój na przebranie.

 1. Istnieje możliwość przeniesienia wizyty na inny termin co najmniej 24 godziny przed planowaną wizytą
 2. Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie nie później niż 24 godziny przed umówionym terminem
 3. Wizyta odwołana później niż 24 godziny przed zaplanowanym terminem będzie potraktowana jako wizyta zrealizowana
 4. Wizyta nie odwołana (nie pojawienie się na wizycie) będzie potraktowana jako wizyta zrealizowana.

 1. Czas trwania wizyty wynosi 30 min
 2. Pacjent proszony jest o przybycie na wizytę kilka minut wcześniej przed wyznaczoną godziną
 3. Spóźnienie się na wizytę skutkuje skróceniem czasu terapii
 4. Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony wywiad i badanie przedmiotowe, a także, na ich podstawie, określony cel i plan terapii
 5. Fizjoterapeuta może odmówić przeprowadzenia terapii bądź przerwać zabieg, jeśli:
  • Pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, naruszając godność osobistą terapeuty,
  • uzna, że zagraża ona zdrowiu Pacjenta,
  • podczas zabiegu stwierdzi pogorszenie zdrowia Pacjenta.

 1. Każdy Pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego zasad
 2. Niewyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług BMK CR.
 
Close Menu
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram