zadzwoń
opieka domowa
facebook
sportowcy
tancerze
dzieci

NASZ ZESPÓŁ

Zespół BMK Centrum Rehabilitacji został stworzony z myślą o świadczeniu najwyższej jakości usług medycznych. Właśnie to kryterium - jakość pracy, rozumiana zarówno jako wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętność jej wykorzystania w pracy z Pacjentami, jak i jakość komunikacji z Pacjentem - jest głównym elementem wyróżniającym pracę naszych specjalistów. Trzon zespołu stanowi grupa kilku osób, których obowiązkiem jest m.in. koordynacja pracy pozostałych członków zespołu sprawującego opiekę nad Pacjentem.

W przypadku niejasności diagnostycznych lub terapeutycznych zespół wspierany jest przez grono konsultantów zewnętrznych skupionych wokół największego w Polsce Centrum Szkoleniowego dla fizjoterapeutów i lekarzy, istniejącego przy BMK Centrum Rehabilitacji. Konsultanci reprezentują wiodące ośrodki rehabilitacyjne m.in. z Wielkiej Brytanii, Izraela, Szwecji, Kanady i USA.Powrót