zadzwoń
opieka domowa
facebook
sportowcy
tancerze
dzieci

OPIEKA DOMOWA

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich osób, które wymagają specjalistycznej opieki medycznej w miejscu zamieszkania:
- osoby starsze
- osoby o różnym stopniu niepełnosprawności (stałej i okresowej) - m.in. Pacjenci unieruchomieni po dużych zabiegach ortopedycznych
- osoby wymagające specjalistycznej opieki i pielęgnacji - m.in. profilaktyka przeciwodleżynowa, zmiana opatrunków

Podstawą systemu opieki domowej stworzonego przez BMK Centrum Rehabilitacji jest sprawna komunikacja pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu. Wspólna dokumentacja medyczna, regularne spotkania zespołu i koordynator opieki to tylko niektóre z narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy. Optymalizuje to wszystkie podejmowane działania, co skutkuje m.in. lepszym wykorzystaniem dostępnych środków i dostrzegalnym przez wszystkich Uczestników procesu podniesieniem jakości świadczonych usług.

Proponowany model opieki składa się z 3 zasadniczych elementów:

określenie potrzeb Pacjenta i Rodziny - Podstawą tego etapu jest pierwszorazowa wizyta w miejscu pobytu Pacjenta, która jest zazwyczaj realizowana przez doświadczonego fizjoterapeutę lub pielęgniarkę. Po zebraniu wywiadu, ocenie stanu Pacjenta i analizie czynników środowiskowych przygotowywany jest wstępny plan opieki, który zostaje przedstawiony Pacjentowi i jego Rodzinie. Po zaakceptowaniu poszczególnych jego elementów ustalany jest szczegółowy harmonogram działań zespołu.

realizacja programu opieki
- rehabilitacja
- układanie specjalistycznych diet
- edukacja Rodziny
- przystosowanie mieszkania do potrzeb Pacjenta i Opiekunów

okresowa ocena i ewentualna weryfikacja założonych celów - W zależności od stanu Pacjenta i stopnia zaawansowania jego schorzeń realizowana jest w ustalonych odstępach czasu. W jej trakcie ocenie podlega m.in. efektywność procesu rehabilitacji, osiągnięcie wyznaczoncyh celów terapeutycznych i opiekuńczych oraz progresja choroby.

Istnieje możliwość realizacji pojedynczych usług.

Przygotowujemy dokumentację niezbędną do uzyskania finansowania opieki przez Fundacje i Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Powrót