zadzwoń
opieka domowa
facebook
sportowcy
tancerze
dzieci

NIEMOWLĘTA

Praca z najmłodszymi Pacjentami to przede wszystkim sztuka obserwacji dziecka i aktywnego słuchania osób opiekujących się niemowlęciem. Jakość pracy wykonanej w tym okresie życia przez Rodziców i zespół medyczny będzie widoczna przez następnych kilkadziesiąt lat. Dużym utrudnieniem jest fakt, że Pacjent nie potrafi samodzielnie zwerbalizować dolegliwości i o wielu objawach należy wnioskować na podstawie niecharakterystycznych zachowań dziecka - ułożenia ciała, reakcji na dotyk, symetri ruchów... Zespół specjalistów naszego Centrum wykorzystuje w codziennej pracy sprawdzone metody diagnostyczne i terapeutyczne.

Ściśle współpracujemy z ośrodkami klinicznymi w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prowadzone od ponad 10 lat, wspólnie z wykładowcami z kilkunastu państw, szkolenia dla fizjoterapeutów i lekarzy gwarantują nam stały dostęp do najnowszej wiedzy.

REHABILITACJA ORTOPEDYCZNA
W I roku życia koncentruje się przede wszystkim na wadach wrodzonych i zaburzeniach rozwojowych narządu ruchu. Najczęściej pod opiekę naszego zespołu trafiają dzieci ze zniekształceniami stóp i rozwojową dysplazją stawu biodrowego.

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
Zazwyczaj zgłaszają się do nas Rodzice z dziećmi, których problem zdrowotny został zakwalifikowany w sposób bardzo ogólny do tzw. mózgowego porażenia dziecięcego lub bardzo modnego w ostatnich latach hasła zokn. Obydwa pojęcia kryją w sobie bardzo szerokie spektrum problemów i dysfunkcji - od zaburzeń ruchu do problemów z karmieniem i odpowiednim odzywianiem dziecka. Należy również pamiętać, że nie każdy problem neurologiczny uda się zakwalifikować do jednej z  wymienionych grup. Jednym z wielu przykładów może być okołoporodowe uszkodzenie splotu barkowego, które wymaga szybkiego postawienia diagnozy i kompleksowej pracy zespołu.
Objawy alarmowe wymagające pilnej konsultacji specjalistycznej (INFORMACJA DLA RODZICÓW)

OCENA ROZWOJU DZIECKA
Rozwój dziecka, zwłaszcza w pierwszych miesiąch życia, jest procesem dynamicznym. Każde dziecko rozwija się w indywidualnym, zaprogramowanym genetycznie tempie. Bardzo często dzieci urodzone w tym samym dniu, wychowywane teoretycznie w identycznych warunkach, różnią się w sposób bardzo istotny pod względem rozwoju motorycznego. W wielu przypadkach dopiero ponowna ocena dziecka, wykonana po kilku dniach / tygodniach pozwoli na sformułowanie ostatecznych zaleceń i zaprogramowanie terapii.

Uniwersalnym zaleceniem, którego można udzielić w ramach internetowej porady jest obserwacja zachowania dziecka i zwracanie uwagi na dynamikę jego rozwoju. Bez wątpienia takie objawy jak:
- asymetria ułożenia (np. skręcanie główki w jedną stronę)
- zaburzenia napięcia mięśni (tzw. dziecko wiotkie / spastyczne)
- nierównomierne "używanie" przez dziecko jednej połowy ciała / jednej z kończyn
- regresja rozwoju (np. dziecko potrafiło siedzieć a teraz sie przewraca)
są wskazaniem do konsultacji specjalistycznej i wnikliwej oceny dziecka. Im szybciej potencjalny problem zostanie zidentyfikowany tym większą mamy szansę na korekcję ewentualnych dysfunkcji i zaburzeń.

 

Powrót