zadzwoń
opieka domowa
facebook
sportowcy
tancerze
dzieci

TERAPIA INDYWIDUALNA - REHABILITACJA ORTOPEDYCZNA / NEUROLOGICZNA

Współpracując z zespołem specjalistów zapewniamy kompleksową opiekę medyczną w większości schorzeń i dysfunkcji neurologicznych i ortopedycznych wymagających rehabilitacji. Ze względu na częste współistnienie ze sobą zaburzeń układu nerwowego i mięśniowo-szkieletowego nie potrafimy bez zbadania Pacjenta określić czasu i sposobu prowadzenia terapii. Naszą zasadą jest indywidualne podejście do każdego Pacjenta i jasne formułowanie możliwych do osiągnięcia celów terapeutycznych.

Przedstawiona poniżej lista zawiera tylko problemy, z którymi najczęściej zgłaszają się do BMK-CR Pacjenci. Jeżeli żadne hasło z listy nie pasuje do problemu, z którym próbujecie sobie Państwo poradzić, proponujemy skontaktować się z naszą Rejestracją w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości współuczestniczenia naszego zespołu w procesie terapeutycznym.

Lista problemów zdrowotnych, z którymi najczęściej zgłaszają się do BMK-CR Pacjenci w wieku 0-16 r.ż.:

- dziecięce porażenie mózgowe / zokn / dzieci z grup ryzyka (zaburzenia napięcia mięśniowego - spastyczność, wiotkość; porażenia i niedowłady, zaburzenia rozwoju psychomotorycznego, dyskinezy - atetoza, choreoatetoza, dystonia, ataksja) - objawy mogące świadczyć o nieprawidłowościach w rozwoju (INFORMACJA DLA RODZICÓW)

- skoliozy - Centrum Diagnostyki i Terapii Wad Postawy

- wady postawy (plecy okrągłe, przodopochylenie miednicy, wystający brzuch, hiperlordoza, zaburzenia ustawienia łopatek)

- rozwojowe zaburzenia stawów biodrowych, choroba Perthesa

- golenie szpotawe / kolana koślawe /wady i zniekształcenia stóp

- nawykowe zwichnięcia rzepki

- uszkodzenia splotu barkowego

- stany po urazach i uszkodzeniach narządu ruchu (złamaniach, skręceniach)

- urazy związane z aktywnością ruchową (sport, taniec)

- rehabilitacja przed leczeniem zabiegowym i po jego zakończeniu


Powrót