zadzwoń
opieka domowa
facebook
sportowcy
tancerze
dzieci

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Diagnostyka:
• ocena lateralizacji,
• ADHD i ADD,
• ocena rozwoju dziecka.

Terapia:
• zaburzenia umiejętności szkolnych - dyskalkulia, dysgrafia, dysleksja, dyspaksja,
• nadpobudliwość ruchowa - ADHD i ADD,
• trudności w koncentracji uwagi, w zapamiętywaniu,
• techniki wyciszające i koncentrujące - dzieci nieśmiałe, wycofane, z trudnością w nawiązywaniu relacji,
• arteterapia,
• kinezjologia edukacyjna.

Wspomaganie:
• stymulacja rozwoju dziecka od pierwszych miesięcy życia,
• ruch rytmiczny - układ propriorecepcji.

 

PRACOWNIA EEG-BIOFEEDBACK

Powrót