zadzwoń
opieka domowa
facebook
sportowcy
tancerze
dzieci

PRACOWNIA EEG BIOFEEDBACK

Wykorzystanie odczytu ludzkich fal mózgowych (EEG), ich analizy i sprzężenia z odruchami (EEG-biofeedback) jest jedną z nowszych form pracy z Pacjentami z szeroką gamą schorzeń neurologicznych, schorzeń narządu ruchu i zaburzeń ze sfery funkcjonowania w sferze psychospołecznej.

Jest to metoda, która samodzielnie lub w połączeniu z innymi technikami, pozwala na osiągnięcie dobrych efektów terapeutycznych m.in. u Pacjentów z zespołami ADHD i ADD,  u osób z zaburzeniami uczenia się lub specyficznymi zaburzeniami rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia). Stosowanie technik EEG-biofeedback wykazuje skuteczność także w kompleksowej terapii zaburzeń lękowych i depresyjnych, depresji, zachowaniach agresywnych i licznych postaciach afazji. Technika ta stosowana jest  w neuroterapii zaburzeń poznawczych po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego, a autorski program pracy ze sportowcami pozwala na optymalne przygotowanie psychofizjologiczne.

 

Powrót