zadzwoń
opieka domowa
facebook
sportowcy
tancerze
dzieci

PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Odwiedź z dzieckiem logopedę, jeśli:

• noworodek lub niemowlę ma problemy z przyjmowaniem pokarmu (w sposób naturalny lub sztuczny), ma często otwartą buzię, język znajduje się pomiędzy dziąsłami, na końcu języka widzisz "serduszko"
• niemowlę mało wokalizuje, nie głuży, nie guga*
• niemowlę w wieku 7 miesięcy nie wypowiada sylab (nie gaworzy)
• dziecko pod koniec 10-12 miesiąca życia nie wypowiada ze znaczeniem "mama", "tata", "baba"
• dwulatek mówi bardzo mało lub "po swojemu", nie buduje prostych zdań, nie wykonuje podstawowych poleceń
• w mowie dziecka brakuje płynności, pojawia się zacinanie, jąkanie, powtarzanie pierwszej lub ostatniej sylaby w wyrazach
• dziecko ma zdiagnozowane inne dysfunkcje - np. niedosłuch, opóźnienie rozwoju psychoruchowego
• dziecko mówiło i zamilkło
• dziecko w wieku 5 lat sepleni, zamienia głoski, nie wymawia prawidłowo sz, ż, dż, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź
• dziecko w wieku 6 lat nie wymawia r
• masz wrażenie, że dziecko nie słyszy - mówi głośno, zwiększa głośność telewizora
• zauważasz deficyt mowy podczas zachowań dziecka w grupie rówieśniczej

*głużenie - wydawanie przez dziecko dźwięków zbliżonych do samogłosek i spółgłosek, występuje około 2-3 miesiąca życia; należy pamiętać, że głużą wszystkie dzieci - nawet te, które mają uszkodzony narząd słuchu

**gaworzenie - świadome łączenie przez dziecko (około 6 miesiąca życia) dźwięków, bardzo często przybiera ono formę rytmicznie powtarzanych ciągów sylabowych (ma-ma-ma, da-da-da)


Powrót