zadzwoń
opieka domowa
facebook
sportowcy
tancerze
dzieci

badanie wstępne

Badanie wstępne stanowi "przepustkę" do uczestnictwa w treningach danej dyscypliny sportowej. Lekarz orzekający na podstawie zebranego wywiadu, badania Pacjenta, oceny wyników badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych wydaje zaświadczenie o stanie zdrowia zawodnika. W przypadku stwierdzenia przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportowej wskazuje alternatywne formy aktywności fizycznej.
Ten pierwszy kontakt z Poradnią Medycyny Sportowej jest również okazją do uzyskania odpowiedzi na wiele pytań, które zazwyczaj nurtują Rodziców przyszłego Olimpjczyka.

Lista badań i konsultacji niezbędnych do wydania orzeczenia lekarskiego (badanie wstępne):
- EKG
- badania laboratoryjne: mocz - badanie ogólne, morfologia + rozmaz, stężenie glukozy we krwi (= poziom cukru), OB
- konsultacje specjalistyczne: stomatolog, laryngolog, okulista

Sytuacje szczególne (dodatkowe wymagania):
- sporty walki - neurolog + EEG
- zapasy, judo - RTG odcinka szyjnego kręgosłupa
- podnoszenie ciężarów - RTG odcinka lędźwiowego kręgosłupa
- płetwonurkowanie - spirometria

Osoba zgłaszająca się do pracowni RTG w celu wykonania badania radiologicznego zobowiązana jest do posiadania pisemnego skierowania wystawionego przez lekarza.
Przeciwwskazaniem do wykonania badania jest ciąża.

Przygotowanie Pacjenta do badania RTG odcinka lędźwiowego kręgosłupa


zgoda na badanie Pacjenta małoletniego - wypełnia opiekun prawny dziecka w przypadku zgłaszania się dziecka na badanie w towarzystwie innej osoby dorosłej (brat, siostra, trener)

 

podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

Powrót