zadzwoń
opieka domowa
facebook
sportowcy
tancerze
dzieci

badanie okresowe

Regularne badania umożliwiajace lekarzowi Poradni Medycyny Sportowej sprawowanie nadzoru nad procesem treningowym oraz wczesną identyfikację zagrożeń mogących być efektem m.in. zbyt dużych obciążeń treningowych, zaburzeń hormonalnych, restrykcyjnej diety. Podstawą wydania orzeczenia jest dokładne zbadanie Pacjenta i ocena wyników dostarczonych badań.

Lista badań i konsultacji niezbędnych do wydania orzeczenia lekarskiego (badanie okresowe):
- EKG
- badania laboratoryjne: mocz - badanie ogólne, morfologia + rozmaz, stężenie glukozy we krwi (= poziom cukru), OB
W uzasadnionych przypadkach lekarz Poradni Medycyny Sportowej może zlecić wykonanie dodatkowych badań / konsultacji.

 

zgoda na badanie Pacjenta małoletniego - wypełnia opiekun prawny dziecka w przypadku zgłaszania się dziecka na badanie w towarzystwie innej osoby dorosłej (brat, siostra, trener)

 

podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.


Powrót