zadzwoń
opieka domowa
facebook
sportowcy
tancerze
dzieci

badanie kontrolne

Badanie wykonywane najrzadziej, zazwyczaj traktowane jako zbędna uciążliwość. Jego celem jest określenie, czy zawodnik może w sposób bezpieczny powrócić do normalnego cyklu treningowego. Niestety wielu lekarzy nie pracujących na co dzień z osobami aktywnymi fizycznie nie zna specyfiki dyscypliny i charakteru obciążeń nakładanych na organizm. Często ortopeda prowadzący leczenie podstawowe za dzień "wyleczenia" uznaje moment ustąpienia bólu lub usunięcia opatrunku gipsowego. W rzeczywistości jest to zazwyczaj dopiero początek drogi do pełnego wyzdrowienia. Dziecko po infekcji narażone jest na powikłania nie tylko ze strony układu oddechowego lecz także sercowo-naczyniowe, czy tak jak w przypadku mononukleozy na ciężkie urazy narządów wewnętrznych w przypadku zbyt szybkiego powrotu do treningów.

Listę ewentualnych badań i konsultacji lekarskich określa lekarz Poradni Medycyny Sportowej na podstawie badania Pacjenta, wiedzy na temat możliwych powikłań schorzenia i specyfiki danej dyscypliny sportu.

Zawodników zgłaszających się na badania kontrolne prosimy o dostarczenie całej dostępnej dokumentacji medycznej dotyczącej zdarzenia.

 

zgoda na badanie Pacjenta małoletniego - wypełnia opiekun prawny dziecka w przypadku zgłaszania się dziecka na badanie w towarzystwie innej osoby dorosłej (brat, siostra, trener)

 

podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

 

Powrót